5-åringer

Hjem » 5-åringer<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Det siste året

5-åringer
Kontakt oss
Avgangsklassen

Rosaruss

Når barna går det siste året i barnehagen blir de rosaruss i Trollklubben barnehage. Da samles 5 åringene fra alle avdelingene for å ha felles turer og aktiviteter flere ganger i måneden.

Russetrim

En gang i uka har vi  trim for russen. Her gjennomføres en aktivitetsøkt spesielt for 5-åringene. 

Presentere opplegget i foreldremøte på høsten

Hensikten med dette er å:

  • fremme motoriske ferdigheter
  • fremme gleden ved å være i fysisk aktivitet
  • skape motivasjon til å delta på idrettslagenes idrettsskoler når de begynner på skole
  • gi impulser i forhold til fysisk aktivitet for ansatte i barnehagen
  • skape større forståelse blant foreldre for viktigheten av fysisk aktivitet
tur til sverige

Russerevy

Koloni med tema ”indianere”.

Hvert år pakker alle 5- åringene sekken og soveposen og tar på en tre dagers koloni til Sverige. Dette er en tur som en del av de ansatte i barnehagen er med på, pluss at eiere, kontormedarbeider og vaktmester deltar. Dette er en tur som barnehagen gjør på frivillig basis for å gi barna denne fantastiske opplevelse. Dette er også en skjellsettende tur, da barna faktisk ”vokser” mye på disse tre dagene.

Tenk på hvor stort det er for en femåring å skulle sove borte fra mamma og pappa, ikke bare en natt; men to.

Forberedelsene til denne turen starter med engang vi starter opp i august. Vi lager planer spesielt for femåringene på alle avdelingene, så de har mulighet for å møtes en gang i måneden, gjerne mer. Dette for å skape trygghet blant alle femåringene, så når vi kommer til kolonituren har de truffet alle før.

Vi tar også en tur til Sverige en måneds tid før vi skal på kolonien. Dette for at barna skal kjenne stedet og bli trygge på det.

Vår filosofi er at når barnet er i trygge omgivelser med trygge barn og voksne rundt seg, kan barna lettere utfolde seg og utforske hva kroppen klarer, tøye grenser og erfare egen mestring. For mestringsfølelsen er utrolig viktig her. Denne tur er avslutningen for fem åringene i barnehagen, samtidig med at det er den opplevelse som de får mest erfaring, læring og mestring fra. Denne tur gir dem en flott skolestart, for de har vokst seg skolemodne i løpet av disse tre dagene.

Dette er en opplevelse som ingen, verken barn eller voksne burde være foruten.