Årum

Hjem » Avdelinger » Årum

Velkommen til

Avdeling Årum Familiebarnehage

Hva er en familiebarnehage?

Forskjellen mellom ordinær privat barnehage, og familiebarnehage er i utgangspunktet størrelsen, som igjen avgjør om man må søke godkjenning som ordinær barnehage i hht. barnehageloven § 6. Familiebarnehager er et verdifullt supplement til ordinære barnehager. Familiebarnehagen skal som hovedregel være et fellesskap mellom minst to hjem, eller mellom minst ett hjem og en vanlig barnehage.

Trollklubben Barnehage Årum

Barnehagen

Avdelingen er en familiebarnehage og holder til i et privathus på Årum der vi har en småbarnsavdeling fra 0-3 år med plass til 8 barn. Vi har trygge, trivelige og tilrettelagte lokaler, samt et fint uteområde.

Hos oss jobber det en fagarbeider, en assistent og en pedagogisk leder som er tilknyttet avdelingen .

Vi fokuserer på trygghet og god omsorg som små barn trenger. I tillegg ønsker vi å gi barna god mestringsføleslse gjennom hverdagslige gjøremål.

I barnhegehverdagen er vi opptatt av leken, og at barna skal ha tid til lek. At de skal ha mulighet til å utforske og utvikle seg i leken.

Vi har 1 time musikk med musikkpedagog. Samt samlingsstunder med mye sang og bruk av språkposer.Vi bruker bl.a. språkposer for å stimulere til språk og innlæring av nye begreper. Små barn trenger mye trygghet og omsorg. Det gir vi dem ved å være tilstede for dem i deres hverdag i vår familiebarnehage.

Adresse

Almveien 14, 1659 Årum

Åpningstider

Mandag–Fredag, 06:45–16:15

Telefonnummer

69 35 21 11