Minitroll (0-2 år)

Hjem » Avdelinger » Rolvsøy » Minitroll (0-2 år)

Dette er en avdeling med aldersgruppen 0-2 år.

Velkommen til Minitroll!

Bra mat

Barnehagens arbeid med mat og måltider er knyttet til helsemyndighetenes retningslinjer om mat og måltider i barnehagen.

Les mer om bra mat i barnehagen

Vi på liten avdeling VIL

Se hvert enkelt barn

Vi arbeider med å fremme det positive i hvert enkelt barn. De barna som er stille og innesluttet ønsker vi å øke selvhevdelsen til. I en barnegruppe vil det av og til være barn som er utagerende. Ofte blir de andre barna redd for disse, og vi voksne har en oppgave med å unngå det. Det vi arbeider med er å snu en slik negativ trend, slik at også disse barna skal få en positiv rolle i barnegruppa.

Være der barna er

Dvs. å sitte på gulvet sammen med dem og leke med dem. Det er også viktig at vi trekker oss unna, når vi ser at barna har en fin lek seg imellom. Man skal ikke trenge seg inn på barna når de har en fin lek, men vi skal rettlede og vise dem vei.

Være mye ute

Vi ønsker å være ute å leke så mye som mulig. Dette fordi alle barn og voksne har det best med å være ute i frisk luft. Vi er ute uansett vær, men er været ”dårlig”, reduserer vi tiden vi er ute.

Inkludere barna i hverdagen

Dette gjør vi ved å la barna få delta i daglige gjøremål som for eksempel å hente matkassa, kopper eller å hjelpe til med matlaging.

Ha varierte lekeaktiviteter

Det kan innebære at vi driver med grovmotoriske aktiviteter som for eksempel være på klatreveggen eller lage aktivitetsløyper. I tillegg kan det være finmotoriske aktiviteter som for eksempel modelleire, tegning, maling. Vi deler ofte barna i forskjellige lekegrupper. Dette for å skape mer ro rundt barnas lek. Disse gruppene kan være laget etter kjønn, alder eller hvem som leker best med hvem.

Primærkontakt

En primærkontakt er en voksen som har et spesielt øye med barnet ditt. Ved å dele hovedansvaret for barna i barnegruppen sikrer man at alle barna blir sett og ivaretatt på en best mulig måte. I tilvenningsperioden blir primærkontakten spesielt viktig fordi denne da har ansvar for etablering av trygghet i barnehagen og barnets inntreden i barnegruppa. Primærkontakten skal stå for trygghet og nærhet, og hjelpe barnet med å finne seg til rette.

Vi ønsker at vi gjennom organisering, bedre kan følge opp hvert barn, og gi det et individuelt tilpasset tilbud i henhold til rammeplanen for barnehagen. Ved å dele barna i smågrupper med sin primærkontakt, har den voksne mer tid til det enkelte barnet, og tid er nødvendig for å bli kjent. Da har den voksne forutsetninger for observasjoner. Observasjoner av barna er utgangspunkt for videre planleggingsarbeid.

Faste aktiviteter:

  • Samlingstund
  • Turer i skogen eller i nærmiljøet
  • Fysisk aktivitet i gymsalen eller ute
  • Musikk med Anne-Beth
  • Formingsaktiviteter
  • Biblioteksgrupper/språktrening
  • Lekegrupper

Adresse

Råkollveien 107, 1666 Rolvsøy

Åpningstider

Mandag–Fredag, 06:30–16:45

Telefonnummer

69 35 21 11