Liten Avdeling (0-2 år)

Hjem » Lokasjoner » Rolvsøy » Liten Avdeling (0-2 år)<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Dette er en avdeling med aldersgruppen 0-2 år.

Velkommen til Liten Avdeling!

Bra mat

Barnehagens arbeid med mat og måltider er knyttet til helsemyndighetenes retningslinjer om mat og måltider i barnehagen.

Les mer om bra mat i barnehagen

Vi på liten avdeling VIL

Se hvert enkelt barn

Vi er genuint interessert i å fremme det positive i det enkelte barn. Ved å ta utgangspunkt i barnas forutsetninger, er vi voksne bevisste i vår planlegging om at alle barna skal oppleve likeverd og mestringsfølelse både som individ og i fellesskap med andre. Områder vi jobber med daglig er språk, sosial kompetanse og fysisk fostring – som er essensielle områder for de aller minste. Det at de allerede ved småbarnsalder blir trygge både i egen kropp, på egen identitet og i lag med andre, gjør at de står best rustet til egen selvrealisering og strekker seg videre for å tilegne seg ny kunnskap.

Være der barna er

For de minste barna foregår det meste fra gulvet og cirka én meter opp, det er her handlingsrommet for lek, kommunikasjon og samhandling foregår. Ved å være bevisst barnas arena og hvordan vi som voksne imøtekommer barn, er vi som voksne på høyde med barnet i både omsorg, lek og læring. For barn er en god klem og en trøstende skulder, en leken og engasjerende voksen og tilgjengelige lekematerialer aller best når det er på barnets nivå. Vi ønsker å være tilgjengelig for barna i alle oppdagelser og undrende stunder, ved å være tilgjengelig både med et trygt fang, en som man kan fortelle en stor nyhet til og som er til stede for veiledning i lek og samhandling.

Være mye ute

Vi ønsker at barna skal få gode erfaringer og opplevelser med å være ute, slik at de opplever glede ved å både bruke egen kropp i ulent terreng og frisk luft. At de som helt små får gode opplevelser og positive erfaringer ved å være ute kan også gi barna et ønske om å ta vare på naturen og at de på sikt tar bærekraftige valg både for seg selv og planeten vi bor på.

Inkludere barna i hverdagen

Små barn har ennå ikke opparbeidet seg lang livserfaring, og de fleste inntrykk barn får er deres førstehåndserfaring her i livet. Barns ønske om å medvirke kommer oftest til uttrykk med blikk, pekefingeren eller kortere ord og lyder, og kan være en indikasjon på at de ønsker eller vil noe. Vi tar barna på alvor og lar barna få medvirke i egen hverdag, dette ved å være til stede, oppmerksomme og tilgjengelige for de uttrykk som kommer.

Ha varierte lekeaktiviteter

Ved å variere dagenes innhold og aktiviteter, sørger vi for et helsefremmende tilbud og det å utjevne sosiale forskjeller. Dette ved at barna sikres noe som de både liker å gjøre, men også noe de føler de mestrer og evner å få til.

Primærkontakt

En primærkontakt er en voksen som har et spesielt øye med barnet ditt. Ved å dele hovedansvaret for barna i barnegruppen sikrer man at alle barna blir sett og ivaretatt på en best mulig måte. I tilvenningsperioden blir primærkontakten spesielt viktig fordi denne da har ansvar for etablering av trygghet i barnehagen og barnets inntreden i barnegruppa. Primærkontakten skal stå for trygghet og nærhet, og hjelpe barnet med å finne seg til rette.

Vi ønsker at vi gjennom organisering, bedre kan følge opp hvert barn, og gi det et individuelt tilpasset tilbud i henhold til rammeplanen for barnehagen. Ved å dele barna i smågrupper med sin primærkontakt, har den voksne mer tid til det enkelte barnet, og tid er nødvendig for å bli kjent. Da har den voksne forutsetninger for observasjoner. Observasjoner av barna er utgangspunkt for videre planleggingsarbeid.

Faste aktiviteter:

  • Samlingstund
  • Turer i skogen eller i nærmiljøet
  • Fysisk aktivitet i gymsalen eller ute
  • Musikk med musikkpedagog
  • Formingsaktiviteter
  • Biblioteksgrupper/språktrening
  • Lekegrupper

Adresse

Råkollveien 107, 1666 Rolvsøy

Åpningstider

Mandag–Fredag, 06:30–16:45

Telefonnummer

69 35 21 11