Debio

Hjem » Om oss » Debio

Grønt kjøkken

Debio
Økologisk mat

Debiogodkjent

I 2015 meldte vårt storkjøkken på Rolvsøy sin interesse til Debio,vi oppfylte kriteriene og ble en godkjent bedrift for å fronte det grønne Debio merket. Kjøkkenet etterstreber, så lenge det er tilgang på og er økonomisk forsvarlig å bruke varer merket Debio. Debio kontrollerer og godkjenner økologiske produksjoner i Norge. De er garantisten for at varer merket med godkjenningsmerker er produsert på en økologisk måte. Vil du lese mer klikk deg inn på linken her

IFOAM

Økologiske prinsipper

Norge slutter seg til disse økologiske prinsippene som International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) vedtok i 2005:

Helseprinsippet

Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet.

Økologiprinsippet

Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem.

Rettferdighetsprinsippet

Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse.

Varsomhetsprinsippet

Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner.