Rolvsøy

Hjem » Lokasjoner » Rolvsøy<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Velkommen til

Avdeling Rolvsøy

Bra mat

Barnehagens arbeid med mat og måltider er knyttet til helsemyndighetenes retningslinjer om mat og måltider i barnehagen.

Les mer om bra mat i barnehagen

Trollklubben Barnehage Rolvsøy

Mattilbud

  • Vi har et storhusholdnings kjøkken med egen kokkemester, restaurantkokk og ernæringskokk, de har ansvaret for maten i barnehagen og lager sesongvis menyer over måltidene. 

Gymsal

Vi har en stor flott gymsal som barna kan boltre seg i! Der er det klatrevegg, ribbevegg, matter, motorisk utstyr og det er godt tilrettelagt for lek og moro.

Bibliotek

Vi har et bibliotek som barna kan være i mindre grupper sammen med en voksen. Her er det rom for lesing, spilling, språkgrupper, og det er også mulighet for å leke seg på nettbrett.

blackbox 

Vi har en egen Blackbox som gir en unik mulighet til å gjennomføre flere av våre pedagogiske aktiviteter.  Med egen scene og belysning som er rettet mot scenen gir den en følelse av å være på ekte teater når gruppene har forestillinger. Rommet gir mulighet for fysisk utfoldelse gjennom dans og andre aktiviteter som stimulerer til bevegelsesglede, gir gode opplevelser og mestringsfølelse. Vi har musikkgrupper som bidrar til spenning og glede sammen i fellesskapet, enda mer spennende er det når vi demper lyset og lager kreative historier og sanger til rytme og takt. Vi har også fortellerstunder i blackboxen som skaper en helt egen stemning når vi bruker prosjektor for å vise frem sidene i boken.

Uteområde

Vårt fokus er de estetiske fagene, forming, drama og musikk. I tillegg til dette har vi språk, fysisk fostring og natur som satsningsområde. Vi er mye sammen på tvers av gruppene, slik at alle barn og voksne på avdelingene kjenner hverandre godt. I frileken er alle avdelingene åpne og barna kan bestemme hvor de vil være.

Adresse

Råkollveien 107, 1666 Rolvsøy

Åpningstider

Mandag–Fredag, 06:30–16:45

Telefonnummer

69 35 21 11