Rolvsøy

Hjem » Avdelinger » Rolvsøy

Velkommen til

Avdeling Rolvsøy

Bra mat

Barnehagens arbeid med mat og måltider er knyttet til helsemyndighetenes retningslinjer om mat og måltider i barnehagen.

Les mer om bra mat i barnehagen

Trollklubben Barnehage Rolvsøy

Barnehagen

  • Barnehagen består av 8 avdelinger med til sammen 130 plasser for barn i alderen 0-6 år.
  • Det er ansatt 9 pedagogiske ledere og 18 pedagogiske medarbeidere / barne- og ungdomsarbeidere.
  • Vi har restaurant med egen kokkemester, Stefan Trygve Soos, som har ansvar for alle måltidene i barnehagen.

Vi har en flott spisesal som de store barna spiser alle sine måltider i. Vi serverer barna to måltider; et mellommåltid og lunsj. For å være ernæringsmessig fullverdige, skal måltidene inneholde mat fra alle de følgende tre gruppene;

  • Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris og pasta
  • Grønnsaker, frukt og bær
  • Fisk og annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner og linser
  • Barn lærer av å se på hverandre, og de påvirker hverandre på godt og vondt, også når det gjelder mat. Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av barnehagehverdagen. Dette gjelder både for barna og for de voksne som jobber i barnehagen. Et måltid handler om mye mer enn å få maten i seg. Måltidet handler om samhandling og fellesskap. Det er en del av dannelsen vår og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse.

Gymsal

Vi har en stor flott gymsal som barna kan boltre seg i! Der er det klatrevegg, ribbevegg, matter, motorisk utstyr og det er godt tilrettelagt for lek og moro.

Bibliotek

Vi har et bibliotek som barna kan være i mindre grupper sammen med en voksen. Her er det rom for lesing, spilling, språkgrupper, og det er også mulighet for å leke seg på pc’n.

Musikk

Vi har en fantastisk musikkpedagog som jobber hos oss; Anne-Beth Gudevold. Alle barna har minst en time i uka med musikk, da i aldersinndelte grupper. Vi synger, bruker instrumenter, dramatiserer, leker og har det kjempeartig!

Uteområde

Vårt fokus er de estetiske fagene, forming, drama og musikk. I tillegg til dette har vi språk, fysisk fostring og natur som satsningsområde. På de store avdelingene jobber vi mye på tvers av avdelingene. Vi har delt inn barna i faste grupper etter alder slik at alle barn og voksne på stor avdeling kjenner hverandre godt. I frileken er alle avdelingene åpne og barna kan bestemme hvor de vil være.

Adresse

Råkollveien 107, 1666 Rolvsøy

Åpningstider

Mandag–Fredag, 06:30–16:45

Telefonnummer

69 35 21 11