Mål og visjon

Hjem » Om oss » Mål og visjon<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Mål og visjon

Å leke er å lære
Vår visjon er «ditt barn, vårt fokus» og dette sier alt. Vår viktigste oppgave er å bidra til å sikre at barnet har de grunnleggende basiskompetanser så de får en harmonisk overgang fra barnehagen til skolen.
Kontakt oss
Pedagogisk læreplan

Klare mål

Pedagogiske læreplan i Trollklubben er grunnsteinen for den pedagogiske virksomhet. Den skal inneholde mål for hvilke kompetanser og erfaringer den pedagogiske læringsprosessen skal gi barna muligheten for å tilegne seg. Den skal også inneholde overveielser om læringsmål, metoder og aktiviteter som skal være i forhold til barn med spesielle behov. Periodeplanen for den enkelte avdeling vil ta utgangspunkt i denne læreplanen, men vil tilpasses barnegruppen.

Be om å få Trollklubbens pedagogiske læreplan fra avdelingen.