Trollklubben Barnehage

Velkommen til Trollklubbens fire barnehager

Vi er en privat barnehage med fire avdelinger mellom Fredrikstad og Sarpsborg i Østfold. Avdeling Årum, avdeling Torp, Avdeling Bilett og avdeling Rolvsøy. Vi håper du søker barnehageplass hos oss!

Søk barnehageplassKontakt oss

Barnehage for alle

Trollklubben Barnehage har fokus på barnets personlige utvikling, sosial kompetanse, læring gjennom lek, språk og kommunikasjon, kropp og bevegelse, opplevelser i naturen og et flerkulturelt perspektiv.

Individuell plan

Et hvert barns utvikling blir formelt fulgt opp via en individuell handlingsplan. Planen blir utarbeidet av førskolelærer i samarbeid med resten av personalet, og blir deretter fulgt opp hver tredje måned.

Vår visjon

Ditt barn, vårt fokus

Vår visjon er «ditt barn, vårt fokus» og dette sier alt. Vår viktigste oppgave er å bidra til å sikre at barnet har de grunnleggende basiskompetanser så de får en harmonisk overgang fra barnehagen til skolen.

Fire, flotte

Avdelinger

Vi er veldig stolte av våre fire, flotte barnehager rundt Fredrikstad, Sarpsborg og Torp. Hos oss skal alle barn trives, uansett, og vår pedagogiske læreplan er selve grunnsteinen for å oppnå dette. Alle barn skal ha muligheten til å tilegne seg alt av erfaringer og kompetanse hos Trollklubben Barnehage.

Barns utvikling

Det mest spennende med å jobbe i en barnehage er å være med på barns utvikling

2

Åringen

Toårstrassen

Denne perioden kan være utfordrende, men innen barnet fyller tre år vil mye av det som utgjør “toårstrassen” bli mindre fremtredende. Samtidig oppdager barnet at også andre har følelser og gjør sine første forsøk på å dele.

3

Åringen

Energi og nysgjerrighet

Tiden mellom tre og fire år er en periode hvor barnet er fullt av energi, fantasi og nysgjerrighet. Personligheten utvikler seg voldsomt – nå kommer barnets karaktertrekk virkelig til syne!

4

Åringen

Selvstendig og spørrende

I denne alderen blir barnet mer selvstendig og opptatt av sammenhenger og årsaker til hvorfor ting er som de er. Samtidig kan de selv fortelle historier og blir godt forstått når de snakker til fremmede.

5

Åringen

Harmonisk periode

Femårsalderen er som oftest en lykkelig og harmonisk periode for barnet. Det nærmer seg skolestart og barnet begynner å få begrep om hva tid og klokkeslett er.

6

Åringen

Skolehverdagens utfordringer

I seksårsalderen skal barnet tilpasse seg skolehverdagens utfordringer og krav. Mange barn føler seg utsikre og frustrerte i møte med de nye oppgavene og trenger et godt støtteapparat på hjemmebane.