Skautroll (5 år)

Hjem » Lokasjoner » Rolvsøy » Skautroll (5 år)<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

På denne avdelingen går alle våre 5-åringer.

Velkommen til Skautroll!

Bra mat

Barnehagens arbeid med mat og måltider er knyttet til helsemyndighetenes retningslinjer om mat og måltider i barnehagen.

Les mer om bra mat i barnehagen

Vi har valgt å samle alle 5 åringene over på en avdeling. Dette valgte vi for å gi 5 åringene de beste mulighetene for å tilegne seg de basiskompetanser de trenger for å få en god overgang fra barnehage til skole. I løpet av oktober tar vi en kartlegging av alle 5-åringene for å se hvor vi skal jobbe spesifikt med det enkelte barn. Vårt fokus er på å arbeide med barna i mindre grupper hvor vi voksne får en tettere oppfølging av barna og vi kan se hvert enkelt barns behov.

Dette er noen av aktivitetene vi gjør i løpet av uka:

Mandag:
Russemusikk fra 10.00 – 11.00.
Russetrim 12.00 – 13.00.

Tirsdag:
Arbeid i små grupper fra 10.00 – 11.30. ( Gymsal, biblioteket, kjøkkengruppe)

Onsdag:
Turdag. Vi prøver så godt vi kan å få til tur hver onsdag. Det er enten turer i nærmiljøet eller at vi benytter oss av kjøretøyene og reiser på lengre utflukter.

Torsdag:
Musikkgrupper. Rosagruppe 1. 09.45 – 10.45. Rosagruppe 2. 11.00 – 12.00.

Fredag:
Fredager har vi valgt å holde åpen. Den dagen vil vi ha muligheten til å dra på turer eller bare være i barnehagen og ha aktiviteter med barna

Alle 5-åringene i Trollklubben barnehage deltar i et russeopplegg som barnehagen har utviklet. Det foregår slik at alle arrangementer er i samarbeid med avdelingen på Billett og Torp.

Hver måned har vi en felles tur med alle 5 åringene i Trollklubben barnehage. Målet med disse turene er at barna skal bli godt kjent med hverandre, de skal være opplevelsesrike og de skal ha et innhold som barna kan lære noe av. På hver tur vil det bli laget et varmt måltid med mat.

I slutten av mai har vi i tradisjon tro russekoloni i Sverige for alle 5 åringene i Trollklubben barnehage. Da drar vi på en 3 dagers tur med 2 overnattinger uten foreldre. På kolonien har vi et skreddersydd opplegg for barna, og både voksne og barn koser seg sammen i tre dager.

Hver mandag fra 10.00 – 11.00 har vi russemusikk i Black – boxen på Rolvsøy Med Anne-Beth. Her jobber vi med forberedelse til Russerevyen vi skal ha i mai. I begynnelsen er det fokus på at barna skal bli kjent og trygge på hverandre. Etter hvert begynner vi å planlegge å øve frem mot russerevyen.

Russerevy er en forestilling som dere foreldre får muligheten til å se på i mai, der barna gjennomfører et show på scenen. Under dette showet vil barna bli døpt som “ekte russ” Etter dette har vi en knutedag hvor barna gjennomfører forskjellige oppgaver for å få en ”knute” i lua si.

På mandager er det også trim i turnhallen i Fredrikstad. Da reiser vi med buss, og alle barna har en time med aktiviteter ledet av instuktør Viviann Evensen. Alle barna må ha med seg gymtøy, og vi dusjer etter trening.

Adresse

Råkollveien 107, 1666 Rolvsøy

Åpningstider

Mandag–Fredag, 06:30–16:45

Telefonnummer

69 35 21 11